Myndighetene innfører Co2-avgift på avfallsforbrenning

Regjeringen har vedtatt at den varslede Co2-avgiften på forbrenningsavfall innføres fra 1. januar 2022.

Co2-avgiften er satt til kr. 192,- pr. tonn og gjelder avfall som bidrar til økt Co2-utslipp (fossilt avfall). Myndighetene anslår at dette gjelder 55% av avfallet som går til forbrenning, og Co2-avgiften er satt til kr. 106,- pr. tonn avfall.

Med bakgrunn i regjeringens vedtak, vil denne avgiften tre i kraft for alle våre kunder fra og med 01.01.2022.

Mer informasjon om bakgrunnen for avgiften kan du lese her.