Makulering – sikker sletting av sensitiv informasjon

Den 1. juli 2018 trer EU’s personvernforordning (GDPR) i kraft, og vil erstatte personopplysningsloven. Den stiller strengere krav til vår behandling av personlige opplysninger; sensitiv informasjon som finnes både digitalt og i papirformat.

 

Hovedfokuset i personvernforordningen er digitale opplysninger om enkeltindivider, men mye av personopplysningene vi oppbevarer finnes i papirformat. Det nye lovverket vil også omfatte sikkerhet rundt håndtering av disse opplysningene. Forordningen er til for å sikre at personopplysninger ikke kommer på avveie. Kravene til personvern har alltid vært der, men med den nye forordningen blir kravene og sanksjonene strengere.

 

Viktige punkt:

 • Det blir strengere krav til innhenting av samtykke fra de du lagrer personopplysninger om. Samtykket skal også kunne dokumenteres ved en eventuell kontroll.
 • Det blir strengere krav til internkontroll, og alle virksomheter må kunne dokumentere hvordan og hvorfor de henter inn og lagrer gitte personopplysninger. Nye rutiner for innhenting av personopplysninger bør opprettes.
 • Personvern må integreres i alle systemer i virksomheten, og i noen virksomheter må det settes inn personvernombud. I alle offentlige virksomheter blir personvernombud pålagt.
 • Det settes strengere krav til varsling ved avvik, og ansvaret faller i mye større grad på virksomhetene selv.
 • Datatilsynet vil kunne utføre etterkontroll, og kan bøtelegge virksomheter som bryter regelverket. Bøtesatsene kan være opptil 20 millioner euro eller 4% av virksomhetens globale omsetning.

Kilde: Datatilsynet.no

 

Personvernforordningen vil styrke privatpersoners rettigheter, og en av de viktigste rettighetene er retten til å bli glemt. Dette innebærer at vi som privatpersoner når som helst kan trekke samtykket til at våre personopplysninger blir brukt og lagret hos de enkelte virksomheter, og at alle våre opplysninger blir slettet. Det betyr at alle opplysninger som finnes om oss i papirformat også må slettes. En låst makuleringsbeholder vil være en trygg og sikker måte å kvitte seg med dette og annen sensitiv informasjon på.

Datatilsynet oppfordrer virksomhetene til å utarbeide en internkontroll og sjekkliste på hva som må gjøres for at rutinene skal samsvare med kravene i GDPR. Legg inn i rutinebeskrivelsen at det skal være makuleringsbeholder lett tilgjengelig for alle (for eksempel i kopirom), og at disse alltid skal brukes når man skal kaste sensitiv informasjon i papirform. Våre makuleringsbeholdere kommer i størrelsene 240 og 140 liter, og vil enkelt få plass i kontorlandskapet.

Retura TRV kan bidra med:

 • Trondheims eneste makuleringsbil.
 • Trygg makulering på sikkerhetsnivå P-5 (DIN 66 399-2).
 • Fast tømmmeavtale av makuleringsbeholder om ønskelig.
 • Sikkerhetsklarerte sjåfører.
 • Makuleringsbil som makulerer innholdet på stedet.
 • Makulering av digitale enheter (mobiltlf., nettbrett, harddisker, minnepenner, CD/DVD)
 • Rådgivning ved destruksjon av sensitive opplysninger.

makulering

 

Kom i gang med nye rutiner nå, så er dere klare når GDPR innføres 1. juli 2018.
Ta kontakt med oss i dag så hjelper vi dere med trygg og sikker makulering av sensitive opplysninger.
Er det større mengder papirer som skal destrueres i forbindelse med en opprydding, er vi behjelpelig med løsninger for dette også.