Plassering av container krever tillatelse fra kommunen

Leier du container? Da må du sjekke at du har tillatelse til plassering av container, spesielt om den skal stå på offentlig driftet grunn. I Trondheim kommune må man først søke tillatelse og utplassering må skje i henhold til kommunens retningslinjer for utplassering av containere på offentlig veg og gategrunn.

Les retningslinjer for utplassering av containere på offentlig veg og gategrunn her
(https://www.trondheim.kommune.no/content/1117740147/utplassering-av-container).

Kostnader gategrunnsleie

Dette vil også medføre en kostnad i form av gategrunnsleie på henholdsvis 90,- pr dag i indre sone (Midtbyen, Ila, Øya, Bakklandet, Møllenberg, Solsiden, Buran, Rosendal, deler av Lademoen og deler av Brattøra), og 45,- pr dag i ytre sone (resten av Trondheim kommune), samt adm. gebyr på 118,- eks. mva.

Det er vårt ordrekontor som tar seg av søknaden om gategrunnsleie til kommunen, og dette kommer på egen faktura fra Retura TRV AS.

Ved spørsmål, ta kontakt med vårt ordrekontor alle hverdager mellom 0800-1600 på tlf: 72 54 05 10.

 

Foto: Trondheim kommune v/Geir Hageskal