Hvordan håndtere lysrør?

Lysrør, tidligere også kalt lysstoffrør, er forskjellige typer gassfylte glassrør som brukes som lyskilder i lamper og annen belysning.

Alle lysrør inneholder kvikksølv, og beregnes derfor som farlig avfall.

Innånding av kvikksølvdamp kan gi alvorlige helseskader, så det er viktig å håndtere lysrør på riktig måte for å unngå knusing.

Dersom du opplever at lysstoffrør knuses må alle rester samles opp. Sørg for god lufting for å unngå kvikksølvdamp. Oppsamlet avfall oppbevares i en tett beholder. Unngå hudkontakt og innånding av både kvikksølv.

Hvordan sortere?
  • Rette lysrør skal samles opp i godkjent oppsamlingsutstyr.
  • Det skal ikke samles sammen med andre typer avfall, som sparepærer, lyspærer, EE-avfall, kabler og ledninger, tennere, batterier, armaturer, emballasje etc.
  • Avfallet regnes som farlig avfall, og er derfor deklarasjonspliktig og må meldes inn på avfallsdeklarering.no.
  • Feilsortering av lysrør vil medføre avvik og behandlingsgebyr.

 

Ønsker du mer informasjon om sortering av lysrør, eller en gjennomgang av din avfallsløsning? Ta kontakt med oss!