Hvordan håndtere lysrør?

Lysrør, tidligere også kalt lysstoffrør, er forskjellige typer gassfylte glassrør som brukes som lyskilder i lamper og annen belysning.

Alle lysrør inneholder kvikksølv, og beregnes derfor som farlig avfall.

Innånding av kvikksølvdamp kan gi alvorlige helseskader, så det er viktig å håndtere lysrør på riktig måte for å unngå knusing.

Dersom du opplever at lysstoffrør knuses må alle rester samles opp. Sørg for god lufting for å unngå kvikksølvdamp. Oppsamlet avfall oppbevares i en tett beholder. Unngå hudkontakt og innånding av både kvikksølv.

Hvordan sortere?
  • Rette lysrør skal samles opp i godkjent oppsamlingsutstyr.
  • Avfallet regnes som farlig avfall, og må deklareres før henting. Deklarasjon fylles inn og sendes på avfallsdeklarering.no.
    Du kan enten gjøre det selv, eller gi Retura TRV fullmakt til å deklarere for deg.
  • Feilsortering av lysrør vil medføre avvik og behandlingsgebyr.
Hvordan sortere?

Praktisk, teleskopisk beholder som kan justeres etter lysstoffrørenes lengde. Godt egnet til oppbevaring og transport av utbrente lysstoffrør.

Papphylser for lysrør
Mål:

Høyde: 180 cm
Dybde: 30 cm

Kapasitet:

Ca. 50 lysrør Ø26mm
ca. 80 lysrør Ø34mm

Ønsker du mer informasjon om sortering av lysrør, eller en gjennomgang av din avfallsløsning? Ta kontakt med oss!