Hva er bølgepapp?

Ren bølgepapp som er pappemballasje hvor minst ett av lagene i pappen er en «bølge».

 

Bølgepapp er laget av blant annet fiber fra gran og furu, og bølget papir som er laget fibere fra bjørk. I produksjonen av bølgepapp, brukes en limtype som er basert på maisstivelse og er 100% biologisk nedbrytbart.

Måten bølgepapp er produsert på, med den kombinasjonen av papir, gjør den kraftig og stiv. Dette gjør at den egner seg godt som emballasje for varer som skal transporteres.

Bølgepapp er 100% gjenvinnbart, og i 2000 ble ca. 90% av all brukt bølgepapp i det norske markedet samlet inn og gjenvunnet.

I Norge produserer vi i dag ca. 20% mer bølgepapp enn for 10 år siden, samtidig som vi bruker 10-15% mindre materiale pr. emballert enhet enn for 10 år siden.

(kilde: Wikipedia)

Hva er ikke bølgepapp:

  • Papir
  • Kartong
  • Plast
  • Gjennomvåt papp
  • Alle andre typer avfall

Hvordan samles det inn:

Bølgepapp kan samles opp i ulike oppsamlingsenheter, ut fra mengde og plass.

Har du store mengder bølgepapp, anbefaler vi enten en presse eller komprimator, slik at man får komprimert avfallet best mulig og redusert antall transporter. Les mer om presser og komprimatorer her.

Hva skjer etter innsamling:

Etter innsamling vil bølgepappen bli grovsortert og presset i baller, før den blir hentet av Ranheim Paper & Board. Ranheim tar kvalitetssjekk av alle lass, og det blir foretatt boreprøver som vil indikere hvor god kvaliteten på pappen er. Da sjekker de prosentvis fuktighet og prosentvis bølgepappinnhold.

100% av bølgepappen blir brukt som innsatsfaktor i ny råvare – altså 100% materialgjenvinning.

Hvorfor er det viktig:

For at bølgepappen skal være egnet til materialgjenvinning, er det viktig at den ikke er våt, eller har mye innblanding av annet avfall som papir og kartong. Bølgepapp som er våt, oppnår ikke riktig kvalitet og kan derfor ikke leveres til materialgjenvinning. Den blir omklassifisert til restavfall.

Er ikke bølgepappen ren nok, om det er for mye innblanding av annet avfall (papir, kartong, etc.), går også kvaliteten ned. Da må lasset inn til sortering på anlegget vårt, noe som vil medføre en ekstra kostnad for kunden.

 

Funfact:

Hos oss ble det levert 7 681 170 kg bølgepapp i 2019. Med en snittvekt på 40 kg i en 660l beholder, vil det utgjøre 192 030 stk beholdere. Disse er 1,36m lang, og det vil da si at vi kan plassere 660l beholdere hele veien fra Trondheim til Koppang for den vekten.

 

Ønsker du å vite mer om bølgepapp eller få løsningsforslag på hvordan du kan sortere dette best mulig hos deg?