Komposteringsmaskiner fra BioCoTech – Godt for jorda!

Med BioSpeed komposteringsmaskiner kan du rett og slett håndtere matavfallet ditt der det oppstår! Disse maskinene gir en dokumentert reduksjon av fast biologisk avfall på 70 – 90%! Ikke bare reduserer man transporter, som igjen reduserer CO2 utslipp, men sluttproduktet kan benyttes som jordtilsetning og gjødsel. Godt for jorda!

 

RETURA TRV + BIOCOTECH

Retura TRV har inngått samarbeid med BioCoTech – og blitt forhandler av BioSpeed komposteringsmaskiner! BioCotech AS er et miljøteknologiselskap med over 20 års erfaring, og en ledende leverandør av innretninger og løsninger for håndtering og gjenvinning av flytende- og fast organisk avfall. Sammen skal vi tilby næringskunder i Trondheim en løsning på matavfallet som e godt både for jorda og kundens økonomi.

 

SLIK FUNGERER BIOSPEED-MASKINENE:
 • Matavfallet tømmes inn i innmatingskammeret.
 • Maskinen bearbeider og lufter avfallet med en nyutviklet blandingsteknikk.
 • I løpet av 24 – 72 timer bryter mikrober ned avfallet til kompostpulver.
 • Kompostpulver mates automatisk ut av prosesskammeret, og kan brukes som jordtilsetning.

Kompostpulveret er hygienisk og enkelt å tømme!

 

Utmater M4 BioSpeed

Komposteringsmaskin M4 Innvendig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORDELENE ER MANGE:
 • Økt bevissthet på sortering av matavfall.
 • Kontinuerlig behandling av matavfall fjerner behovet for kjølerom til mellomlagring av avfallsbeholdere.
 • 140l beholdere kan benyttes fra kjøkken, og tømmes direkte inn i maskinen ved hjelp av hydraulisk løftevender.
 • Ferdigbehandlet kompostpulver fylles automatisk opp i beholderen.
 • Sluttprodukt kan benyttes som jordtilsetning og gjødsel.
 • Redusert transport gir redusert CO2-utslipp.
 • Hygienisk og omtrent luktfri prosess. Noe lukt kan forekomme ved tilføring av nytt matavfall. Kompostpulveret vil ha en krydderaktig lukt. Dette er uproblematisk med normalt godt avtrekk.
 • Kan monteres innendørs eller utendørs. Maskinene kan males eller folieres slik at den passer inn i omgivelsene.
 • Den automatiske prosessen kan enkelt tilpasses kundens behov og bruksrutiner. Eksempel: Dersom du ikke har sett til maskinene på mange dager, vil maskinen slutte å mate ut behandlet avfall. Man unngår derfor å komme til overfylte beholdere på mandag.

 

Her kan du lese mer om hvordan disse maskinene virker.

 

TO AV VÅRE KUNDER BRUKER ALLEREDE BIOSPEED:

Vi har allerede to kunder som har skaffet seg en hver sin BioSpeed-maskin i Trondheim. Produksjonskjøkken har varianten M1, og i sommer gikk NTNU til innkjøp av en M4. Her ser dere bilder vi har tatt av maskinen som står hos NTNU. Stor og fin, ikke sant?

 

Løftevender M4 BioSpeedBioSpeed M4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å prate med oss og høre mer om hvordan du går frem for å få en slik maskin?