Glass- og metallemballasje

Vi opplever dessverre at en del av glass- og metallemballasjen vi får inn her hos oss er uren og innehar forurensinger som plastposer og andre typer avfall. Vi har også hatt tilfeller med flasker som har inneholdt farlig avfall. Slike avvik ødelegger kvaliteten på varene og kan medføre gebyrer for våre kunder.

For at vi skal kunne bruke avfallet som råstoff til produksjon av nye varer, er det viktig at sorteringen som skjer ute hos våre kunder er riktig.

NB! Glassruten vil endre tømmedager fra onsdag og fredag til tirsdag og fredag fra 1. februar 2022!

Her har dere en oversikt over hva som kan /ikke kan kastes i denne avfallstypen:


JA TAKK

YES
Glassflasker Glass bottles
Glasskrukker Glass jars
Hermetikkbokser Tin cans
Myke metallbokser Metal food packaging
Aluminiumsfolie Aluminium packaging/foil
Øl-/Mineralvannsbokser uten pant Beer-/soft drink cans without deposit
Metallokk/metallkorker Metal lids/stops
Metalltuber Metal tubes
Telyskapsler Spent tea candles

NEI TAKK

NO
Porselen, keramikk og krystall Porcelain, pottery and crystal
Ildfaste former Ovenproof dish
Speil og vindusglass Mirrors and windowglass
Lyspærer og batterier Light bulb and batteries
Malingsspann Paint cans
Metallgjenstander som ikke er emballasje:

  • Stekepanner/kasseroller
  • Bestikk
  • Bildeler
Non-packaging metal:

  • Frying pans, boilers
  • Cutlery
  • Car parts

Her kan du laste ned veileder for glass- og metallemballasje i pdf.