Endring i avviksgebyret

Vi opplever også strengere krav til kvalitet på avfallet grunnet miljømessige hensyn fra blant annet forbrenningsovnene. Dette medfører igjen økte produksjonskostnader for oss, i tillegg til at vi må sette strengere krav til sortering ute hos våre kunder. Avviksgebyret på feilsortering vil være 2000,- pr. avvik fra 1. januar 2016, dette gjelder alle kunder.

Da vi ikke ser en umiddelbar positiv utvikling i markedet, forbeholder vi oss retten til å gjøre individuelle justeringer i løpet 2016 på de fraksjoner vi ser det nødvendig. Dette i henhold til våre generelle vilkår «punkt 5 prisreguleringer, punkt 5,2 endringer fra materialselskapene»