Elektronisk deklarering av farlig avfall

Vi kan ikke lengre ta imot farlig avfall som ikke er forhåndsdeklarert, og deklarere det på oss. Skal det leveres farlig avfall må alle deklarere det selv, eller gi Retura TRV fullmakt til å deklarere avfallet på vegne av bedriften.

Som de fleste vil ha oppdaget til nå har man gått over til elektronisk deklarering av farlig avfall, f.o.m. 1. mai 2016. I en overgangsperiode har myndighetene tillatt avfallsmottakene å deklarere farlig avfall på seg selv, om avfallsprodusent ikke har deklarert avfallet på forhånd. Denne overgangsperioden anser Miljødirektoratet nå for over.
Dette innebærer at vi ikke lengre kan ta imot farlig avfall som ikke er deklarert på forhånd. For våre kunder betyr dette at dere ikke får levert farlig avfall som ikke er forhåndsdeklarert, enten av dere selv eller via fullmakt gitt til Retura TRV.

Avfallsdeklarering.no informerer:
«Vi er klar over at mange mottak fortsatt deklarerer avfall fra produsenter i sitt navn, og at dette skjer gjentagende ganger for flere produsenter. Det er nå over et år siden det ble obligatorisk å deklarere i Avfallsdeklarering.no. Vi mener derfor at mottakene nå må stille større krav til produsentene, slik at avfallet kan deklareres i produsentenes navn. Dette vil innebære at mottakene ikke kan godta levering før avfallsprodusenter har registrert virksomheten i Avfallsdeklarering.no og opprettet sluttbrukere, evt. gitt fullmakt til mottaket.»

Kilde: https://www.avfallsdeklarering.no/Informasjon/mottak-kan-ikke-lenger-deklarere-produsenters
Publisert: 11.09.2017

 

Fullmakt for deklarering:
For de som ikke ønsker å deklarere avfallet selv, har dere mulighet til å gi Retura TRV fullmakt til å deklarere avfallet på vegne av bedriften. Denne fullmakten må gis til oss som avfallsmottak via innlogging på avfallsdeklarering.no, under fanen FULLMAKTER. Videre må fullmakten godkjennes av oss, avfallsmottaket, før den trer i kraft. Husk også å registrere en kontaktperson for fullmakten, og denne personen må være aktivert som sluttbruker. For mer informasjon, se veiledere her:

https://www.avfallsdeklarering.no/Veileder

Slik registrerer du bedriften på avfallsdeklarering.no:
Administrator må logge seg inn på avfallsdeklarering.no på forsiden ved å klikke på «Administrasjon», for å opprette en bedriftsprofil. Innlogging foregår med Altinn-ID.

 • Velg riktig rolle; avfallsprodusent
 • Fyll inn/oppdater informasjon om bedriften
 • Legg så til minimum en sluttbruker som skal deklarere avfall
 • Sluttbruker vil få en e-post med aktivering av brukeren sin

NB! Om dere ikke lykkes med innlogging på avfallsdeklarering, må dere sjekke at administrator har korrekt rolle i Altinn. Rollen skal være definert som «Energi, miljø og klima”. En slik rolletildeling gjøres på følgende vis:

 • Logg inn på altinn.no
 • Velg «profil, roller og rettigheter» i toppmenyen
 • Velg riktig virksomhet i nedtrekksmenyen
 • Klikk på «Andre med rettigheter til virksomheten» og deretter «Legg til ny person eller virksomhet»
 • Legg til administrator
 • Deleger så rollen «Energi, miljø og klima»
 • Logg deretter helt ut av Altinn

 

HUSK Å ALLTID STOPPE I VEKTA
ved levering av farlig avfall!