Deklarering av farlig avfall er lovpålagt!

Dersom firmaet ditt leverer farlig avfall på vårt mottak på Heggstadmoen, må dere registreres som avfallsprodusent på avfallsdeklarering.no. Her fyller man inn og sender deklarasjonene elektronisk, og du kan også velge å gi fullmakt til Retura TRV AS slik at vi kan deklarere for deg – informasjon om hvordan du gjør dette finner du her.

Forhåndsdeklarering eller fullmakt:
Myndighetene tillot avfallsmottakene å deklarere avfall på seg selv i en overgangsperiode dersom avfallsprodusent ikke hadde deklarert på forhånd (eller gitt fullmakt). Denne overgangsperioden er nå over. Det betyr at Retura TRV vil nekte å ta imot farlig avfall som ikke er forhåndsdeklarert, eller vi ikke har fått fullmakt til å deklarere for dere – noe som selvfølgelig ikke er en ønsket situasjon. Ved levering av farlig avfall skal det alltid være deklarert på forhånd, og sjåføren må enten ha med seg en kopi av deklarasjonen eller oppgi deklarasjonsnummer ved levering av avfallet – Dette er for at mottaket skal kunne finne igjen riktig deklarasjon på avfallsdeklarering.no. Alternativt gir du oss fullmakt til å deklarere for dere, noe vi belaster våre kunder med kr. 100,- pr. deklarasjon.

Flere typer farlig avfall som skal leveres:
Om du skal levere flere typer farlig avfall samtidig, må du lage en deklarasjon for hver avfallstype (f.eks., leverer du både lysstoffrør, bilbatteri og CCA-impregnert trevirke, må det fylles ut tre deklarasjoner). Dersom avfallet er deklarert feil og vi må splitte den til flere deklarasjoner, vil også dette belastes med kr. 100,- pr. deklarasjon.
Om vi mottar farlig avfall som, etter oppfordring, ikke er deklarert, eller vi ikke kan deklarere for dere, vil vi heretter fakturere et gebyr på kr. 800,- pr. avfallstype inntil registreringen er fullført.

Vi oppfordrer derfor, nok engang, at deres firma registreres på avfallsdeklarering.no, og eventuelt gir oss fullmakt til å deklarere farlig avfall for dere. Vi deklarerer gjerne, men dere må kunne oppgi hva slags avfallstype dere leverer.

Retura TRV sine kunder gir fullmakt til følgende avfallsmottak: 

Sorteringsanlegg – Heggstadmoen – Trondheim – Retura TRV AS
Org.nr: 988 586 722
Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal

Farlig avfall – Sutterø – Børstads Transport AS
Org.nr: 971964057
Sutterøygata 14 7502 Stjørdal

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss.