100% sortert avfall – med Returasekk!

Det høres ganske utrolig ut, men det lar seg faktisk gjøre! Koteng Eiendom AS bygger nye næringslokaler på Peter Egges plass i Midtbyen. Og her finnes det ikke restavfall.

 

Koteng Eiendom AS setter her opp topp moderne næringslokaler. Bygget som føres opp på den gamle parkeringsplassen bak Folkebiblioteket er ikke akkurat omringet av god plass. Avfallscontainere var det rett og slett ikke plass til når råbygget var satt opp. Plassproblemet ble derfor løsningen på hvordan de skulle klare å sortere renest mulig på prosjektet; Returasekken!

 

SNUDDE ULEMPEN TIL EN FORDEL

Når avfall som vanligvis kastes samfengt sorteres i rene avfallstyper, blir mengdene av hver type mindre. Og her kommer Returasekken inn! Den er perfekt for mindre avfallsmengder, og sekken flyttes lett rundt på bygget. Byggeleder Roar Skaldebø har utnyttet ulempen med trang plass til å bli en av de beste i byggebransjen på sortering. Med Returasekken klarer de enkelt å unngå at avfallet blir blandet sammen til restavfall.

Enkel og effektiv henting av Returasekken med kranbil, der avfallet oppstår.

LOGISTIKK I SÆRKLASSE

Logistikken på byggeplassen er en aldri så liten genistrek! Med enkle verktøy som et papirark på en tavle og post-it-lapper, loser byggebasen enkelt og effektivt all transport gjennom prosjektet. Her er alle dagene satt opp og delt inn i timer, og all transport som skal gjennom prosjektet må reservere en egen «slotplass» i skjemaet deres. Et enkelt og svært oversiktlig system. Slik får vi hentet Returasekkene med avfall kjapt og effektivt fra prosjektet. Det er ledig plass til bilen vår når vi kommer, og sekkene står klare for heising.

Med kranbil henter vi Returasekkene i høyden.

Koteng Eiendom AS har med Returasekken ikke bare løst plassproblemene sine, men også gjort en kjempeinnsats for miljøsikker håndtering av avfall! Med innovative og nytenkende løsninger har de klart å få til 100% sorteringsgrad, med et effektivt produkt som Returasekken på laget. Vi heier på Koteng Eiendom, miljøet trenger flere som dem!