Endring i avfallstyper og kjøreruter

Som et ledd i å forbedre våre tjenester og tilpasse oss markedet, gjør vi nå noen små endringer i våre avfallstyper. Avfallstypene som berøres av dette er Blandet papp, papir og kartong og Brunt papir og papp.

Vi opplever ofte avvik og vi ser at disse avfallstypene kan bli renere med bedre beskrivelser, tydeliggjøring av hva som er tillatt å kaste og optimalisering av rutene som kjøres.
Dette vil bidra til å holde ned kostnadene for våre kunder, og gi oss rom til å være mer effektive i markedet.

De nye avfallstypene vil være:

  • Bølgepapp (ren, tørr bølgepapp)
  • Kontorinnsamling/blandet papir (aviser, utskrifter, magasiner etc.)

Symbol Bølgepapp

Symbol Kontorinnsamling/blandet papir

 

 

 

 

For våre kunder betyr dette at Bølgepapp ikke skal inneholde andre typer avfall som papir, magasiner, etc., og at Kontorinnsamling/blandet papir er en samlet avfallstype for øvrige papirprodukter som oppstår i virksomheten. Endringen berører ikke avfallstypen Kartong, for kunder som sorterer ut dette rent i egen oppsamlingsenhet.

Våre salg- og markedsrådgivere vil kontakte alle kunder i tiden som kommer, for å merke om beholdere og informere om endringene.

Spørsmål til dette kan rettes til din salg- og markedsrådgiver, eller til vårt kundesenter.