Sorteringsveileder

Velg avfallstypene du har fra listen:

Restavfall til sortering
Restavfall til forbrenning
Restavfall med gips og isolasjon
Matavfall
Bølgepapp
Kontorinnsamling/Blandet papir
Makulering
Klar folieplast
Farget folieplast
Blandet plast
Farget glass- og metallemballasje

Symbol Avfallstype Hva kan kastes Hva kan IKKE kastes Utstyr Frekvens
Row:1 Cell:1 Row:1 Cell:2 Row:1 Cell:3 Row:1 Cell:4 Row:1 Cell:5
th {
text-align: center;
}
Row:2 Cell:1 Row:2 Cell:2 Row:2 Cell:3 Row:2 Cell:4 Row:2 Cell:5 Row:2 Cell:6
Row:3 Cell:1 Row:3 Cell:2 Row:3 Cell:3 Row:3 Cell:4 Row:3 Cell:5 Row:3 Cell:6
Row:4 Cell:1 Row:4 Cell:2 Row:4 Cell:3 Row:4 Cell:4 Row:4 Cell:5 Row:4 Cell:6
Row:5 Cell:1 Row:5 Cell:2 Row:5 Cell:3 Row:5 Cell:4 Row:5 Cell:5 Row:5 Cell:6