Vi gjenvinner metaller!

I mer enn ti år har Retura TRV samarbeidet med krematorier i Norge for å gjenvinne metall etter kremasjon på en trygg, verdig og miljøvennlig måte.

Med bred kompetanse i alle deler av avfallskjeden hjelper vi kundene med å utforme effektive avfallsløsninger tilpasset den enkelte bedrift.Vi fokuserer på miljøriktig avfallshåndtering og jobber kontinuerlig med å finne nye løsninger for materialgjenvinning.

Gjennom rådgivning, samarbeid og engasjement ønsker vi å være en trygg partner for avfallshåndtering og bidra til en bærekraftig fremtid.

Ved å samarbeide med oss vil krematoriene få:

  • Samarbeide med en stor norsk bedrift som har materialgjenvinning som sitt hovedfelt.
  • Samarbeide med en leverandør som er kvalifisert etter ISO-sertifikat 9001.2015, 14001.2015
  • Ta del i hele prosessen fra henting av metallene til fullstendig gjenvinning.
  • Være sikre på at de får miljøriktige løsninger.

Prosedyre:

  • Vi henter metaller fra krematoriene og dekker kostnadene forbundet med dette.
  • Etter henting sorterer vi metallene i ulike fraksjoner og metalltyper.
  • Vi transporterer deretter og leverer metallene videre til gjenvinning

 

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer:

 

Per Inge Engan Per-Inge Engan
Kvalitet- og utviklingsdirektør
telefon mail
Marius Vangen
Rådgiver
telefon mail