Kart og retningslinjer Heggstadmoen avfallsmottak

Kart over avfallstyper

Trykk på bilde, så vil du få opp en interaktiv fil med animasjon

 

Retningslinjer på Heggstadmoen Avfallsmottak:

Bekledning:

Fra 1. januar 2023 vil det være påbudt med synlighetstøy på anlegget. Det vil si hi-vis klær; reflekterende skjorte, vest eller jakke.

Fartsgrense

Rundt på avfallsmottaket er det folk som står ute for å levere fra seg avfall, og det skal derfor ALDRI kjøres fortere enn 10km/t.

Sikring av containere ved tømming:

Det skal benyttes kjetting og låsekroker som er forsvarlig stand ved tømming av containere.