Betingelser – bedriftskunder

Behandling av personopplysninger i forbindelse med kundeforholdet:

Personopplysninger som lagres i våre systemer ligger på sikret server som driftes av TRV-Gruppen AS. Tilgangen er beskyttet av passord som er unikt for den enkelte medarbeider. Det er kun brukere av systemene som har tilgang til denne informasjonen. Med personopplysninger menes i denne sammenheng:

Bedriftskunder:

 • Navn
 • Epostadresse
 • Telefonnummer
 • Nåværende stilling
 • Arbeidsgiver
 • E-postkommunikasjon som har betydning for kundeforholdet

Privatkunder:

 • Fullt navn
 • Gateadresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Mobiltelefon
 • Epost-adresse
 • Kommentar om plassering

Ansvar og formål:

Daglig leder i Retura TRV AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Formålet med innsamling og lagring av kunde- og personopplysninger er for å kunne:

 • opprette kundeforhold
 • opprettholde et eksisterende kundeforhold
 • gjenopprette et tidligere avsluttet kundeforhold

Retura TRV AS kartlegger ikke og lagrer ikke personopplysninger utover det som er nevnt ovenfor. Retura TRV AS distribuerer heller ikke personopplysninger til tredjeparter.

Rettigheter:

Alle har rett til generell informasjon om Retura TRV AS sin behandling av personopplysninger. Alle personer vi har registrert personopplysninger om, har rett til innsyn i de opplysningene som er registrert om seg. Hvis opplysninger om deg er feil, kan du kreve at disse blir rettet eller slettet ved å sende en epost til trondheim@returatrv.no eller ved å sende inn skjemaet nederst på denne siden.

Varighet:

Retura TRV AS lagrer all relevant informasjon for kundeforholdet så lenge det er aktivt og opptil 2 år etter det er avsluttet. Dersom kontaktpersoner slutter, er man selv ansvarlig for å fortelle Retura TRV AS om dette.

Ved spørsmål

Ta kontakt med oss på:
E-post: trondheim@returatrv.no
Telefon: 72 54 05 10