Utsortering av matavfall

1. januar 2023 innføres strengere krav til utsortering av mat- og plastavfall. Kravene gjelder for hele Norge, og omfatter alle virksomheter som produserer husholdningslignende avfall. 

Les mer under kapitell 10a. Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallsstyper.

 

Hva menes med husholdningslignende avfall?

Husholdningslignende avfall er i denne sammenheng matavfall og plastemballasje. Avfall som ligner den type som oppstår i eget hjem.

Hva er de viktigste endringene?
 • Alle næringskunder som produserer husholdningslignende avfall må utsortere dette. Skal IKKE lenger kastes med restavfall.
 • Næringskunder som benytter landbruksplast må sortere ut dette.
 • Alle kommuner får krav om at matavfall, park-/hageavfall og plastavfall skal sorteres ut å gå til materialgjenvinning.
 • Avfallsmottak må sørge for materialgjenvinning av disse avfallstypene.

Regelverket for emballasje og emballasjeavfall skjerpes også, og her ser du de viktigste endringene innen dette:

 • Avfallsmottak og returselskap får krav om at mer emballasjeavfall, og da særlig plastemballasje, skal materialgjenvinnes fra 2025.
 • Reperasjon av kassert treemballasje for ombruk.
 • Endringer i beregningsmetodikk, rapportering og nye krav til dokumentasjon i tråd med EUs reviderte emballasjedirektiv.

Her kan dere se tidligere administrerende direktør i Avfall Norge gjennomgå og forklare endringene i regelverket.

Hva betyr disse endringene for våre kunder?

Dette betyr at man ikke lenger kan kaste matavfall i restavfallet, det må sorteres ut og derfor må man ha egnet oppsamlingsenhet for matavfallet.

Det vil også bety økt sorteringsgrad for kunder. La oss se på et eksempel:

2022: Kunde leverte totalt 936 kg restavfall til forbrenning – sorteringsgrad = 0%

2023: Samme kunde leverer samme mengde avfall, men sorterer nå ut matavfall og plastemballasje. La oss si at mengden matavfall kunden tidligere har kastes i restavfallet, utgjør 40% og plastemballasje 30%:

936 x 40 / 100 = 374,4 kg matavfall
936 x 30 / 100 = 280,8 kg plastemballasje

Med kun 30% restavfall, vil det gi denne kunden sorteringsgrad på 70%!

Hva kan kastes hvor?

For å klare å sortere riktig må man vite hva som kan og ikke kan kastes i de enkelte fraksjonene. Vi har oversikt over dette på vår hjemmeside, men under her ser du hva som kan kastes og ikke i matavfall og plastemballasje:

 

MATAVFALL

Ja takk:

 • Brød og kakerester
 • Frukt og grønnsaker
 • Fisk og skalldyr
 • Egge- og nøtteskall
 • Måltidsrester
 • Kjøtt- og beinrester
 • Matolje og fett
 • Kaffegrut, kaffefilter og teposer
 • Servietter og kjøkkenpapir

Nei takk:

 • Store beinrester
 • Krydderplanter
 • Blomster og planter
 • Jord
 • Snus og sigarettstumper
 • Tyggegummi
 • Andre typer avfall

PLASTEMBALLASJE

Ja takk:

 • Myk og hard plastemballasje
 • Folieplast
 • Plastflasker og korker (ikke panteflasker)
 • Flasker, kanner og brett (< 100l)
 • Plastbeger (blomsterpotter, yoghurtbeger, rømmebeger)

Nei takk:

 • Tilgriset plastemballasje
 • Plast som ikke har vært brukt som emballasje (tau, deksel etc.)
 • Engangspaller av plast
 • Plastrør (PVC, PEX, PP etc.)
 • Plast som inneholder farlig avfall
 • Stroppebånd
 • Isopor
Hva bør du gjøre nå?

For å gjøre deg klar for det nye regelverket og kravene som kommer fra 1.1.2023, anbefaler vi å starte forberedelsene allerede nå. Ta kontakt med oss, så vil vi sammen finne den riktige avfallsøsningen for deg.

Kildesorteringsmøbler

Retura bistår også med innkjøp av kildesorteringsmøbler om man ønsker noe annet enn våre standardbeholdere. Med god kunnskap om avfall og håndtering av det, vil vi hjelpe deg å finne det utstyret som passer dine ønsker og behov.

Kildesorteringsutstyret vi tilbyr våre kunder kan man få i ønsket farge, med logo eller eventuelle budskap man ønsker å fremheve. Vi tilrettelegger også med fargekoder fra det nasjonale merkesystemet, sorteringsveiledere og sorteringsmerker slik at de ansatte enkelt skal forstå hva somskal kastes hvor.

Ønsker du gjennomgang av din avfallsløsning eller se hva vi kan tilby innen avfallsutstyr?