Smitteverntiltak ved tømming av avfallsbeholdere

Retura TRV henter avfall hos mange ulike kunder, ved mange lokasjoner. Vi ønsker å ta vårt ansvar for smittevern på alvor, både av hensyn til våre egne ansatte og våre kunder.

Alle ansatte følger de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale smittevernregler. Dette innebærer blant annet å holde god avstand, benytte desinfeksjon hyppig og holde seg hjemme ved mistanke om sykdom. For å ytterligere redusere risiko for smitte og smittespredning anbefaler vi derfor at kundene våre i størst mulig grad setter avfallsbeholdere utendørs, evt. frakter dem ut av avdeling og nærmest mulig utgangsdør eller tilkomstpunkt for våre sjåfører ved tømming. På denne måten vil ikke sjåførene ha behov for å bevege seg inn i byggene, og reduserer dermed smitteavtrykket. Vi håper på forståelse for dette, og at så mange som mulig følger vår oppfordring.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson eller vårt kundesenter på tlf. 72 54 05 10 ved spørsmål eller andre tilbakemeldinger.