Oppdatert info vedr. brann i papiranlegget vårt

Med fantastisk innsats av Trøndelag brann- og redningstjeneste er brannen i vårt papiranlegg slukket, og området under opprydding. Det vil si at all drift mot våre næringskunder vil gå som normalt inntil videre, og vi jobber kontinuerlig med situasjonen slik at våre kunder ikke skal bli berørt av brannen.

Vi ønsker samtidig å be alle som skal levere avfall selv inne på vårt avfallsmottak, om å kjøre forsiktig og forholde seg til våre kjøreregler inne på området.