Ny åpningstid på vårt avfallsmottak

Vi ønsker å informere om at det fra 2. januar vil bli en endring av våre ordinære åpningstider på vårt avfallsmottak.

Ny åpningstid vil være fra kl. 07.00 – 15.00.

Det vil fortsatt være mulig  å levere avfall selv, men kun innenfor det oppgitte tidsrom. Kunder som ikke leverer avfall selv, vil ikke bli påvirket av endringen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til din salg- og markedsrådgiver eller vårt kundesenter.

Vi setter pris på deres forståelse og samarbeid.