Branntilløp på vårt avfallsmottak!

Den siste tiden har vi hatt flere branntilløp i vårt sorteringsanlegg for grovavfall, og bare den siste uken har vi hatt to. Heldigvis har tilløpene blitt oppdaget tidlig, og slukket før de fikk utviklet seg.

Vi undersøker alltid hva som er årsaken til disse branntilløpene, og som oftest er det på grunn av farlig avfall som er kastet sammen med annet avfall. Denne uken oppdaget vi at årsaken sannsynligvis var flere nødbluss som er kastet i restavfallet. Nødblussene har antageligvis gått av og startet tilløp til brann.

Nødbluss er eksplosiver og skal håndteres som farlig avfall, og leveres til godkjent mottak. Trondheim Renholdsverk AS avd Farlig avfall er godkjent for mottak av denne type eksplosiver.

Farlig avfall skal aldri kastes sammen med annet avfall. Flere typer farlig avfall er også lettantennelige og svært brannfarlige, som:

  • Spraybokser
  • Batterier
  • Eksplosiver

Vi gjentar derfor hvor svært viktig det er at farlig avfall ikke kastes sammen med annet avfall! Slike hendelser utgjør stor fare for våre ansatte på avfallsmottaket. I aller ytterste konsekvens kan liv gå tapt, og det er det ingen som ønsker!

 

Publisert: 22.08.2018