Branntilløp på grunn av batterier

Vi har ved flere tilfeller hatt branntilløp på vårt mottaksanlegg på Heggstadmoen på grunn av batterier i avfallet. Vi har den siste tiden hatt nye branntilløp, og dette understreker viktigheten av riktig sortering. Vi hadde en brann tidligere i år, hvor vi mistet et helt sorteringsanlegg, noe som kostet tid, millioner av kroner, og med fare for liv og helse. Slike hendelser skremmer oss, og vi minner igjen våre kunder på hvor viktig det er å håndtere batteri riktig!

BATTERI SKAL IKKE KASTES SAMMEN MED ANNET AVFALL!

Hvordan håndtere brukte batterier:

Når du skal kvitte deg med småbatterier er det viktig at du taper polene før de kastes i egnet oppsamlingsenhet. Batterier skal ALDRI kastes med restavfall eller andre typer avfall da de utgjør brannfare. Batterier betegnes som farlig avfall og må håndteres deretter.

Hvorfor er batterier farlig avfall?

Mange batterier inneholder miljøskadelige stoffer, som bly, kvikksølv og kadmium. Når slike batterier kastes feil og giftstoffene slippes ut, kan de gjøre stor skade.

Vi har ingen å miste:

Dersom batterier havner i omløp med andre avfallstyper, for eksempel papir, kan de selvantenne og konsekvensene bli fatale. Vi husker godt brannen på vårt papiranlegg tidligere i år. Heldigvis ble ingen personer skadet i den brannen, men bygningen ble totalskadd.

Jo flere som skjønner alvoret og sorterer riktig, jo bedre – vi har ingen å miste.

Har du ikke løsning for batterier?

Om du ikke har egnet oppsamlingenhet for dine batterier skal du uansett aldri kaste disse med andre avfallstyper. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å finne en løsning.

Brann

Våre ansatte på mottaksanlegget fortjener en trygg arbeidsdag, og du være med å bidra – ved å håndtere brukte batterier på riktig måte!