Brann på papiranlegget vårt

Natt til torsdag 26. mai brøt det ut brann i papiranlegget vårt på Heggstadmoen. Ingen personer ble skadet, men bygningen ble totalskadd. Foreløpig vet vi ikke årsaken til brannen, eller hvilke konsekvenser dette vil få for trafikken i området, men vi oppdaterer så fort vi vet noe mer.

Brannutløp papiranlegget

Brann på Heggstadmoen

Foto: Trøndelag Brann- og redningstjeneste