Volum og vekt

Tekniske spesifikasjoner

Veiledende oversikt over volum og vekt på avfallstyper.  Avvik kan forekomme.

AVFALLSTYPE VOLUM VEKT
Cembrit fasadeplater 1m² Ca. 15 kg
Gulvbelegg 1m² Ca. 2,85 kg
Vindu med karm 1m² Ca. 25 kg
Takpapp 1m² Ca. 5 kg
Asfalt 1m³ Ca. 1500 kg
Betong m/armeringsjern 1m³ Ca. 2400 kg
Betong og lettbetong u/armeringsjern 1m³ Ca. 2200 kg
Bilruter 1m³ Ca. 400 kg
Blandet avfall 1m³ Ca. 160 kg
Blandet glassemballasje 1m³ Ca. 400 kg
Blandet papir 1m³ Ca. 125 kg
Blandet plast 1m³ Ca. 50 kg
Bølgepapp 1m³ Ca. 50 kg
Bølgepapp – komprimert 1m³ Ca. 150 kg
Fyllmasse – stein, sand og grus 1m³ Ca. 1900 kg
Gips 1m³ Ca. 1000 kg
Gummi 1m³ Ca. 1000 kg
Hageavfall 1m³ Ca. 100 kg
Isopor (kompakt) 1m³ Ca. 18 kg
Jern og metaller 1m³ Opptil ca. 8000 kg
Matavfall 1m³ Ca. 500 kg
Mineralull/Isolasjon 1m³ Ca. 100 kg
Papp og papir, løst i container 1m³ Ca. 100 kg
Papp og papir, presset 1m³ Ca. 400 kg
Plast, presset 1m³ Ca. 400 kg
Sponplater 1m³ Ca. 500 kg
Tekstil 1m³ Ca. 600 kg
Trevirke 1m³ Opptil ca. 700 kg

 

Anslag vekt pr. enhet:

AVFALLSTYPE VOLUM VEKT
Bildekk 10 kg
Engangspaller, gjennomsnitt 17 kg
Lastebildekk 40-100 kg
Lysstoffrør, store – eksl. Emballasje 176 gram
Lysstoffrør, store – inkl. emballasje 200 gram
Lysstoffrørarmatur (gammel type, inneholder PCB) 2,5 kg
Spraybokser 300gram
Tomfat, olje 200 liter 17 kg