Avfallshåndtering og Koronavirus

Viktig informasjon til alle våre kunder og samarbeidspartnere, i forbindelse med Koronaviruset.

I forbindelse med Koronaviruset vil Retura TRV AS forholde seg til de oppfordringer og pålegg som til enhver tid kommer fra helsemyndighetene.

Retura TRV AS har derfor innført hjemmekontor til alle som kan ha det.
Vi har stengt administrasjonsbygget for besøkende inntil videre, og oppfordrer alle til å ta kontakt på telefon eller e-post.

Vareleveranser går som normalt inntil annen info blir gitt.

Vi oppfordrer alle som har symptomer, eller vært i kontakt med smittede til ikke å komme på vårt anlegg med avfall, men heller vente til man er blitt helt frisk. Å holde våre sjåfører og driftspersonell friske er avgjørende for å opprettholde driften slik at avfall ikke hoper seg opp.

En slik situasjon som vi står overfor nå, kan medføre lengre responstid enn normalt. Skulle vi oppleve at flere av våre sjåfører blir satt i karantene vil dette medføre at vi iverksetter vår beredskapsplan. Det innebærer at avfallstyper som restavfall, matavfall og sykehusavfall (risikoavfall) vil bli prioritet.

Det vil ikke være mulig for oss å kontakte alle kunder pr. telefon, så vi oppfordrer alle til å følge nøye med på den informasjonen som blir lagt ut på vår hjemmeside.

Vi håper på forståelse i en uforutsigbar og utfordrende situasjon.