Metaller

Alle metaller kan smeltes om og om igjen uten at kvalitet og opprinnelige egenskaper forringes. Sammenlignet med ny produksjon gir resirkulering store økonomiske og miljømessige fordeler.

Vi tar imot alle typer metall, slik som bly, aluminium, jern, kobber, messing m.m. Metallemballasje kan leveres sammen med glassemballasje.

Miljø

Det krever mye mindre energi å gjenvinne metall enn å produsere nytt. For eksempel er energigevinsten ved gjenvinning av jern ca 75%, ved gjenvinning av aluminium er den hele 95%!

I tillegg spares miljøet for forurensning av luft og vann – og ikke minst bevares verdifulle metaller for senere generasjoner.

Behandling/gjenvinning

Sendes til omsmelting og materialgjenvinning.

Snakk med
våre eksperter

Utstyr for metaller