Isopor

Isopor er et plastmateriale laget av polystyren (EPS) som presses til forskjellige former. Det brukes i all hovedsak som emballasje, men også som fyll og isolasjonsmateriale. Større mengder isopor lønner det seg å sortere rent da det vil ta stor plass i restavfallet.

Vi har gode avfallsløsninger for både mindre og større mengder med isopor, som kan sorteres både i plastsekker og container.

Ytterligere informasjon og linker skal inn her.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

Kan inneholde:

Skal IKKE inneholde:

Last ned merke:

Art. nr.: 11732000

EPS/isopor

EPS/isopor

Kan inneholde:
Ren isopor som ikke er tilgriset.

Kan IKKE inneholde:
Plast, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Når isopor sorteres rent kan det gjenvinnes som ny isopor som sparer miljøet for utslipp av CO2.

Behandling/gjenvinning

Isoporen granuleres og materialgjenvinnes som ny EPS eller annen plast, og blir brukt i nye produkter som hagemøbler, blomsterpotter o.l.