Isolasjon

Isolasjonsmaterialer av mineralull (stein- og glassull).

Isolasjon skal ikke kastes sammen med annet avfall pga det høye klorinnholdet som vil gi utslipp ved forbrenning, og må sorteres rent i container eller Returasekk.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11617000

Mineralull/isolasjon

Mineralull/isolasjon

JA TAKK:
Glassvatt og glassull (glava o.l), steinull (Rockwool, paroc o.l), mineralull, vintermatter, himlingsplater med mineralull

NEI TAKK:
Isolasjonsmaterialer med farlig avfall, EPS Isopor, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Ved å sortere isolasjon sparer vi miljøet for utslipp av klorgasser.

Behandling/gjenvinning

Isolasjon leveres til godkjent deponi.